Dorpsscholen Loppersum Oost blijvertje

De kleine dorpsscholen in Zeerijp, ’t Zandt en Westeremden zijn een blijvertje. Dat was de duidelijke boodschap van onderwijswethouder Bé Schollema tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van Loppersum over de Netwerkschool Loppersum Oost. “De drie scholen zijn een zekerheidje. Nu is het aan de ouders om te zorgen dat er genoeg kinderen zijn, komen en blijven komen.”

De drie scholen worden bouwkundig versterkt, krijgen nieuwe schoolpleinen en intensiveren de samenwerking binnen de Netwerkschool. De drie kleine scholen werden in 2011 in hun voortbestaan bedreigd door plannen van schoolstichting Marenland voor kindvoorzieningen. Ouders in de drie dorpen kwamen in opstand. Zij begonnen een lange schoolstrijd voor behoud van hun dorpsscholen. Met succes. Zes jaar later vormen de drie scholen onder de vlag van Marenland samen een netwerkschool. “De scholen in de dorpen houden met kwalitatief goed onderwijs stond voor ouders steeds voorop”, zei ouders Jolanda Jager uit ’t Zandt. “Ouders uit de drie dorpen die een school zoeken voor hun kinderen hebben nu de zekerheid dat die de basisschooltijd op hun eigen dorpsschool kunnen afmaken.”

Dikke Pluim
De Netwerkschool in Loppersum is inmiddels een voorbeeld voor andere kleine, bedreigde scholen in Nederland, vooral krimpgebieden. “We zijn trots dat dit samen met ouders die zijn opgestaan, Marenland, de leerkrachten en de dorpen is gelukt”, zei wethouder Schollema tijdens de raadsbijeenkomst die de totstandkoming van de Netwerkschool markeerde. De nieuwe Netwerkschool-directeur Annemarie Nienhuis stelde zich voor aan de Lopster raadsleden als opvolger van Klarie Kolkena, de founding mother van de Netwerkschool. De raadsleden maakten de geschiedenis van de schoolstrijd van nabij mee en complimenteerden de ouders “die zijn gaan vechten voor hun school” en Marenland met de Netwerkschool. Ook wethouder Schollema gaf iedereen die bij de totstandkoming van de Netwerkschool betrokken was, een “dikke pluim”. “Er ging zo veel mis, dit kon niet goed gaan. Maar het ging wel goed.”

Bemiddeling
Ouders hadden op het hoogtepunt van de schoolstrijd het vertrouwen in bestuur en directie van Marenland opgezegd. Maar na interventie van burgemeester Albert Rodenboog kwam er bemiddeling op gang en ontstond het zogeheten tripartiet. Dat was het periodieke overleg tussen de ouderwerkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, schoolstichting Marenland en de gemeente Loppersum. Ouder Albert Mulder uit Westeremden bracht nog de oproep van de overleden drijvende kracht van de ouderwerkgroep Tiny van Hoeijen in herinnering: “Ophouden met ruziemaken, ga praten.” Het tripartiet ging aan de slag met Scenario V dat de ouders uit de dorpen als blauwdruk voor een netwerkschool hadden bedacht.

Sterk in klein zijn
Na de jarenlang schoolstrijd blijven de drie dorpsscholen bestaan en is het aan de ouders in de dorpen om voldoende leerlingen te zorgen. De Zandplaat in ’t Zand heeft nu 36 leerlingen, De Wilgenstee in Zeerijp 60 en de kleinste, de Abt Emoschool in Westeremden, 31. “Maar de Abt Emo is sterk in klein zijn”, benadrukte adjunct-directeur van Marenland Leonie Korteweg. “Deze school heeft altijd al tussen de 28 en 31 leerlingen gehad.” De nieuwe Netwerkdirecteur Annemarie Nienhuis was de “kracht van de ouders” opgevallen. “De ouders zijn zeer betrokken, daar zijn wij als school zeer trots op.” Locatiecoördinator István Lahpor in ’t Zandt omschreef de Netwerkschool als “een duurzame school die midden in de dorpssamenleving staat en gebruik maakt van de talenten in die omgeving”.

VNG
Eind maart vertellen ouder Anke Carter uit ’t Zandt en onderwijswethouder Bé Schollema op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het succes van de Lopster Netwerkschool en hoe dat uiteindelijk in samenwerking tussen school, gemeente en ouders is gelukt.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dalton-commissie: ‘Abt Emo is school om trots op te zijn’

De Abt Emoschool scoort goed als Dalton-school. De Nederlandse Dalton Vereniging heeft de Dalton-licentie met vijf jaar verlengd. “Jullie hebben een school om trots op te zijn”, zegt voorzitter Heleen Achterop van de onderzoekscommissie van de Dalton Vereniging. De visitatie was in maart 2016.

De Abt Emoschool is sinds 2011 een Dalton-school en is onderdeel van de Netwerkschool Loppersum Oost van schoolstichting Marenland. Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. De Nederlandse Dalton Vereniging onderzoekt regelmatig of een Dalton-school die naam nog verdient.

schoolplein abt emoschool 500
Blij

En dat is met de Abt Emoschool zeker het geval, concludeert de visitatiecommissie van de Dalton Vereniging die onlangs de Westeremder dorpsschool bezocht. “Kinderen mogen blij zijn om onderwijs te krijgen op de Abt Emoschool”, staat in haar verslag. “Het is een school met bijzonder betrokken leerkrachten die allemaal ‘Dalton’ denken.”

Saamhorigheid
Volgens de Dalton-onderzoekers kenmerkt de Abt Emoschool zich door een “heel warm pedagogisch klimaat”. “Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van Dalton. Het is een evenwichtig, zelfstandig functionerend team met prima samenwerking tussen de collega’s. De leerkrachten stralen saamhorigheid uit en leveren maatwerk voor alle kinderen. Knap! Ze zijn bijzonder goed in staat om onderwijs efficiënt en op maat aan te bieden. Hier hebben we vol bewondering naar gekeken.”

Efficiënt
De kinderen op de Abt Emo gedijen goed onder Dalton-systeem, vindt de Dalton-commissie. “Dalton maakt dat jullie onderwijs bijzonder effectief is voor jullie leerlingen. De kinderen gaan heel efficiënt met hun tijd om. De kinderen kunnen fantastisch zelfstandig werken en goed omgaan met uitgesteld aandacht. Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen doelmatig.” Dalton-coördinator Yvonne Veldman, leerkacht van de bovenbouw, krijgt speciaal een compliment. “Yvonne is een bijzonder betrokken, opgeleide, Dalton-coördinator.”

Samenwerking
Een kleine school heeft zo z’n voordelen, valt uit het rapport over de Abt Emoschool met 34 leerlingen te lezen. “De leerlingen van de combinatiegroepen zitten door elkaar, waardoor de samenwerking wordt bevorderd en groepsoverstijgend is. Zeker een voordeel van deze kleine school. We zagen samenwerking door alle leerjaren heen.”

Positief
De ouders van de leerlingen zijn bijzonder tevreden, constateert de visitatiecommissie. “De ouders zeggen dat het Dalton-concept ervoor gezorgd heeft dat hun school er nu zo positief voor staat. In het voortgezet onderwijs doen de leerlingen het goed.” De Dalton Vereniging adviseert de Abt Emoschool de leerlingen nog meer verantwoordelijkheden te geven. “De leerlingen zijn zo zelfstandig dat ze heel goed zelf verantwoordelijk kunnen worden voor beslissingen, waardoor ze zich nog meer bewust worden van hun eigen leerproces.”

Alternatief
Schooldirecteur Klarie Kolkena is erg tevreden met het visitatierapport van de Dalton-vereniging. “Wij zijn er als Abt Emoschool in geslaagd binnen de Netwerkschool een eigen Dalton-identiteit te ontwikkelen. De Dalton Vereniging ziet ook dat de kinderen het hier goed doen. En ook buiten het eigen dorp begint op te vallen dat een kleine school met dit onderwijssysteem een goed alternatief kan zijn. Waar we als school nu staan, is een groot compliment voor de leerkrachten die voor de klas staan: Frieke Zandt, Diana Noordhuis en Yvonne Veldman.”

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Staatssecretaris geïnteresseerd in uniek onderwijsplan

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is ‘zeer geïnteresseerd’ in het onderwijsplan voor Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt. Dat vertelde wethouder Olga Hartman maandag 10 februari tijdens een vergadering van de gemeenteraad die helemaal over het plan voor een netwerkschool in deze dorpen ging. “Ik heb het er met de staatssecretaris over gehad. Hij is zeer geïnteresseerd.”

Het plan voor een netwerkschool van de dorpsscholen in Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt als alternatief voor de kindvoorziening valt ook goed bij de Lopster politiek. Het regende complimenten voor het onderwijsplan voor de drie Marenland-scholen in Loppersum Oost tijdens de vergadering. Het plan is door ouders van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, Marenland en de gemeente samen ontwikkeld.

Minder organisatie, meer onderwijs
De Abt Emoschool, De Wilgenstee en De Zandplaat gaan eerst als proef drie jaar als netwerkschool samenwerken onder één directeur. Dat maakt de organisatie van het onderwijs efficiënter, legde Marenland-directeur Dick Henderikse de gemeenteraad uit, en versterkt de kwaliteit van de leerkrachten. “Minder organisatie, meer onderwijs, uitstekend”, prees fractievoorzitter Bé Prins van de ChristenUnie.

Actievoeren
De plannen voor de drie dorpsscholen staan in het rapport ‘Onderwijs in Loppersum Oost. Nu en in de toekomst’. De netwerkschool is het sluitstuk van jaren actievoeren en praten, begonnen met een huisvestingsplan van de gemeente. Daarin stond dat dorpsscholen moesten sluiten om plaats maken voor een grote centrale kindvoorziening in Loppersum Oost. De proef betekent voorlopig behoud van de drie dorpsscholen en toetst in de praktijk de netwerkschool als alternatief voor de kindvoorziening. “We hàdden een zaal met opgewonden ouders kunnen hebben”, zei Lies Oldenhof van de PvdA. “Maar die hebben we niet. Drie partijen die ooit tegenover elkaar stonden zijn een hoop opgeschoten.”

Protesteren
De betrokkenheid van de ouders maakt het onderwijsplan uniek. “Gemakkelijk was geweest om als ouders te blijven protesteren en roepen dat het anders moet”, lichtte Anke Carter van de ouderwerkgroep toe. “Maar we wilden een plaats aan de tafel waaraan werd besloten over onze scholen. En we zijn aan tafel blijven zitten, hoe moeilijk dat soms ook was. Zonder het overleg tussen de drie partijen was deze onderwijspilot er niet gekomen.” Wethouder Hartman zei trots te zijn op het resultaat ‘dat nieuw is in Nederland’.

Ouderbetrokkenheid
“Geweldig dat toegewijde ouders niet met zich hebben laten sollen”, zei Jos Mulders van Loppersum Vooruit. “Het fundament van een school ligt bij de ouders”, stelde Leo van Esch van GroenLinks. “En ouderbetrokkenheid heeft in dit plan z’n beslag gekregen.” Prins (ChristenUnie): “Als ouders achter hun school staan, houden scholen genoeg leerlingen. En een veelkleurig onderwijsaanbod mag wat kosten.”

Kleinescholentoeslag
De drie betrokken dorpsscholen behouden hun onderwijssystemen, maar gaan wel met dezelfde lesmethodes werken, maakte directeur Henderikse bekend. “De netwerkschool wordt geen kleine grijze gehaktballetjes die op elkaar lijken. Wij stimuleren dat iedere school z’eigen cultuur en smaak behoudt. Maar de Abt Emo kan een rekenmethode op de Dalton-manier geven, en De Zandplaat en De Wilgenstee kunnen diezelfde rekenmethode weer heel anders geven”, aldus de directeur die erkende dat Marenland de kleinescholentoeslag niet volledig aan de kleine scholen besteedt. “De kleine scholen krijgen een gedeelte van de kleinescholentoeslag. We gebruiken de toeslag om op alle scholen maximale kwaliteit te leveren.”

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Abt Emo, Wilgenstee, Zandplaat samen netwerkschool

De drie basisscholen in Zeerijp, ´t Zandt en Westeremden vormen vanaf het nieuwe schooljaar in augustus een zogeheten netwerkschool. Dat is het resultaat van anderhalf jaar overleg. Overleg tussen ons als ouders van kinderen op deze scholen, verenigd in de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, en het schoolbestuur van Marenland en de gemeente Loppersum.

Deze unieke onderwijspilot in de regio is het alternatief voor de kindvoorziening. Het is de bedoeling dat de leerkrachten van de scholen samen één onderwijsteam gaan vormen onder leiding van één directeur. Het voortbestaan van de drie scholen is in ieder geval tot in 2017 gegarandeerd, zo lang ze maar genoeg leerlingen hebben. De bedoeling is dat de netwerkschool ook daarna doorgaat, mogelijk met de Beatrixschool in Loppersum.

Handtekening
Het plan is uitgewerkt in het rapport rapport ‘Onderwijs in Loppersum Oost. Nu en in de toekomst’. Onze werkgroep met vertegenwoordigers uit Zeerijp, ‘t Zandt en Westeremden hebben er met het bestuur en directie van Stichting Marenland plus de gemeente Loppersum hun handtekening onder gezet. Het rapport is dinsdagochtend 28 januari aan de het college van B&W van Loppersum overhandigd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze ouderwerkgroep en journalisten. In februari ligt het stuk bij de gemeenteraad.

Schoolstrijd tegen IHP
De pilot in Oost is uniek voor onze regio”, staat in het gezamenlijke rapport. “Van deze pilot moet een wervende uitstraling uitgaan (wervingskracht) zodat ouders (weer) vertrouwen krijgen of houden.” De netwerkschool van onze drie scholen is de voorlopige mijlpaal van de schoolstrijd die begon met de acties tegen het IHP van de gemeente.

Kindvoorziening
Dat was in 2011. Dat Integraal Huisvestingsplan van de gemeente voorzag in een grote kindvoorziening in ons gebied. Het plan, waar wij de hand van Marenland in zagen, bedreigde het voortbestaan van onze dorpsscholen. Wij als ouders van de Wilgenstee, Zandplaat, Abt Emo en van de inmiddels gesloten Dieftil in Oosterwijtwerd protesteerden. We kregen de dorpen mee in onze strijd om het voortbestaan van onze kleine scholen. De scholen waar we trots op zijn en die een grote rol spelen bij de leefbaarheid van onze dorpen.

Scenario V
We maakten ons eigen plan: Scenario V. We noemden dat het ‘wenkend perspectief’, het alternatief voor de kindvoorziening, de grote brede school waar alle kinderen in de omgeving naartoe zouden moeten. In Scenario V gingen we al uit van een netwerkschool voor de basisscholen in Oost. Met behoud van de vier dorpsscholen. Scenario V was ons bewijs dat kleinschalig onderwijs op kleine scholen kwalitatief goed en betaalbaar kan zijn.

Dorpsscholen
We kregen ook de Lopster gemeenteraad mee. Die haalden een streep door het IHP en wilde dat we met Marenland gingen praten. Dat zijn we gaan doen. Dat ging eerst met een mediator, een idee van burgemeester Albert Rodenboog. Zo iemand was ook wel nodig omdat we het vertrouwen in Marenland hadden opgezegd. We dachten dat Marenland zich niets van ouders aantrok en koste wat kost een kindvoorziening wilde bouwen. Uiteindelijk is onze werkgroep in een langdurig overlegtraject met Marenland en de gemeente beland. Dat leek ons de enige mogelijkheid om onze dorpsscholen te behouden. Alleen maar blijven actievoeren, was geen reële optie. Meepraten over de toekomst van het onderwijs in ons gebied leek ons zinvoller.

Kleinschalig onderwijs

En laat de uitkomst van het lange overleg met de gemeente en Marenland nu ongeveer zijn wat wij in Scenario V hadden bedacht: intensieve samenwerking tussen de kleine scholen in ons gebied . Inmiddels is de Dieftil helaas gesloten. Daarom gaat het om een netwerkschool in Zeerijp, ´t Zandt en Westeremden. Het is een pilot, een proef, voor drie jaar. De bedoeling was om nu ook al een plan voor na 2017 klaar te hebben. Dat is niet gelukt, onder meer vanwege financiële onzekerheden. Maar Marenland en de gemeente hebben de intentie uitgesproken ook na de pilot door te willen gaan met de netwerkschool. Mogelijk dan met de Beatrixschool in Loppersum, waarvan De Wilgenstee in Zeerijp officieel nog een nevenvestiging is. De Beatrixschool kan de netwerkschool wat meer body geven, zonder dat de kleinschaligheid van het onderwijs eronder lijdt.

Onderwijsmodel
Wat de gezamenlijke keuze voor de netwerkschool in de dagelijkse praktijk op school voor onze kinderen betekent, moet nog verder worden uitgewerkt. We gaan ervan uit dat Marenland de leerkrachten, ouders en kinderen goed en tijdig informeert over en intensief betrekt bij de komende veranderingen. Eén punt is bijvoorbeeld het onderwijsmodel. Op dit moment hebben de scholen verschillende onderwijsmodellen. Zo wordt op de Abt Emo Dalton-onderwijs gegeven en werkt De Zandplaat volgens het TOM-model. In het rapport ‘Onderwijs in Loppersum Oost. Nu en in de toekomst’ staat: “Het effect van een netwerkschool wordt vergroot als er gewerkt wordt met één onderwijsmodel.”

Alternatief voor kindvoorziening
Omdat er nog geen definitief besluit over de periode na 2017 is genomen, gaat het overleg tussen onze Werkgroep, Marenland en de gemeente verder. In ons gezamenlijke rapport staat: “De pilot biedt de scholen de kans om een alternatief voor de kindvoorziening in de praktijk te toetsen. De netwerkschool is daarmee op de kaart gezet.”

Spannende tijd
Wij realiseren ons dat het een spannende tijd wordt. Hoe pakt de netwerkschool in de praktijk uit? Hoe gaan de juffen en meesters ermee om? Hoe reageren onze kinderen op de veranderingen? Kwalitatief goed onderwijs op onze vertrouwde dorpsscholen is steeds het uitgangspunt geweest voor onze werkgroep. Het rapport ‘Onderwijs in Loppersum Oost. Nu en in de toekomst’  biedt een perspectief ook voor na 2017. Wij vertrouwen erop dat alle betrokkenen zich met hart en ziel inzetten om de netwerkschool in Zeerijp, ‘t Zandt en Westeremden tot een succes te maken.

Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost

Rapport ‘Onderwijs in Loppersum Oost. Nu en in de toekomst >>

Geplaatst in Achtergrond, in de media, nieuws, overig | Een reactie plaatsen

Concreet plan voor drie resterende scholen in Oost eind 2013 klaar

De gemeente Loppersum heeft een nieuwsbrief voor ouders gemaakt over de vorderingen rond Scenario V. Er wordt ook ingegaan op de sluiting van de Dieftilschool in Oosterwijtwerd.

Over het overleg tussen gemeente, schoolstichting Marenland en de werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost meldt de nieuwsbrief het volgende:

“Stand van Zaken Overleg
Zoals gemeld in de nieuwsbrief van maart 2013 staat het overleg op dit moment in het teken van het uitwerken van scenario’s, enerzijds voor de gebouwensituatie en anderzijds voor de mogelijkheden van het formeren van onderwijsteams in het gebied. Hiervoor zijn werkgroepen geformeerd die druk bezig zijn met het uitwerken van een en ander. Voor het onderdeel huisvesting en financiën hebben de specialisten gezamenlijk een schema opgesteld waarin de verschillende scenario’s financieel overzichtelijk uitgewerkt worden. Het schema is opgesteld door een vertegenwoordiger van de werkgroep en de gemeente en het schoolbestuur zijn op dit moment druk doende het schema in te vullen. Na de zomervakantie kunnen hier vervolgens conclusies uit getrokken worden.

Ten aanzien van de te onderzoeken organisatievorm is namens het schoolbestuur gewerkt aan een plan met de concepttitel “Hoezo klein” Dat is nu naast de plannen van de werkgroep Oost gelegd (“Scenario 5” en “Samen verder in Loppersum Oost”) en daar is één gezamenlijke opzet uitgekomen voor een definitief verhaal. Het is de bedoeling dit voor de herfstvakantie gezamenlijk verder uit te werken en te bespreken in het overleg tussen de drie partijen. Vervolgens wordt dit samengevoegd met de uitkomsten van de werkgroep huisvesting/financiën om te komen tot één plan.

Het zal u niet ontgaan dat obs Dieftil met ingang van 1 augustus 2013 haar deuren sluit. De gemeenteraad heeft hier op 24 juni jl toe besloten. Voor het plan voor Oost betekent dit dat nu nog gekeken wordt naar een plan voor de resterende 3 scholen Uitgaande van de gemaakte afspraken is het nog steeds de bedoeling dat eind 2013 er vanuit het overleg een concreet plan op tafel ligt.”

Volledige nieuwsbrief over het overleg tussen de gemeente Loppersum, Marenland en de werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost >>

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar Marenland na sluiting Dieftilschool

De gemeente Loppersum gaat de sluiting van dorpsschool Dieftil in Oosterwijtwerd onderzoeken. Dat heeft onderwijswethouder Olga Hartman maandag 24 juni toegezegd. Bij de Lopster raad bestaat grote ergernis over de handelwijze van schoolstichting Marenland rond de sluiting van de 78 jaar oude school.

Marenland maakte in april bekend dat de Dieftil dicht gaat. “Het afscheidsfeest is al gepland, maar een school gaat pas dicht als de raad het goed vindt”, klaagde Jacomine Meyling van Gemeentebelangen-D66 over de gang van zaken. “Dit heeft Marenland wederom niet goed gedaan”, constateerde PvdA-fractievoorzitter Lies Oldenhof. Al eerder morden raadsfracties over de gebrekkige communicatie van Marenland. “Wanneer leert Marenland nou eens?”, vroeg Oldenhof zich af.

Eigen agenda
GroenLinks stelt vraagtekens bij sluiting. “De vraag is of sluiting überhaupt noodzakelijk was”, aldus vertrekkend fractievoorzitter Egbert Brons. Ouders van vier scholen in Loppersum Oost waaronder de Dieftil zijn al anderhalf jaar met Marenland en de gemeente in overleg over openhouden van de dorpsscholen in het gebied. Het plan Scenario V van de ouders vormt de basis van de gesprekken. “Maar het lijkt erop dat Marenland een eigen onzichtbare agenda heeft”, aldus Brons.

Zorgen
Veel fracties maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de kleine Marenland-scholen in Westeremden en ’t Zand. “Het lijkt erop dat Marenland koste wat kost de eigen agenda uitvoert met weinig overleg met de wethouder en vooral betrokken ouders”, aldus Brons (GroenLinks). “Het is duidelijk dat de tijd enorm dringt”, zei Meyling (GB-D66). “Het plan voor Oost moet er snel komen.”

Procedure
Loppersum Vooruit (LV) vond tijdens de raadsvergadering eerst dat de gemeenteraad helemaal nog geen besluit over sluiting van de Dieftilschool moest nemen. “De procedure klopt niet”, aldus Petra Blink. “De rol van Marenland is niet goed geweest. Het is tijd voor een signaal dat het op deze manier niet kan. Voordat de raad de school kan sluiten, moet eerst met alle betrokken partijen zijn gesproken.”

Ouders
Nadat wethouder Hartman het onderzoek naar Marenland had toegezegd, ging Loppersum Vooruit toch akkoord met sluiting. “Marenland moet ervan leren”, hoopt Blink (LV). De PvdA wil dat de wethouder met Marenland-directeur Dick Henderikse gaat praten om te voorkomen dat hij na de Dieftil ook de Abt Emo School in Westeremden en De Zandplaat in ’t Zandt sluit. GroenLinks wil dat ook ouders bij het onderzoek worden betrokken.

Scenario V
Wethouder Hartman noemde sluiting van de Dieftil ‘een moeilijk besluit’. “We gaan nu met drie scholen verder met Scenario V in plaats van vier. Ik heb er vertrouwen in dat we in Loppersum Oost iets moois kunnen realiseren.” Na de zomer ligt er een plan voor Westeremden, ’t Zandt en Zeerijp beloofde Hartman. “Volgens mij zijn we op de goede weg.”

 

 

Geplaatst in nieuws | Een reactie plaatsen

Abt Emo School scoort bij Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie is zeer positief over de Abt Emo School in Westeremden. De kwaliteit van het onderwijs is op orde. Vooral over het optreden van de leerkrachten op de Marenland-school met 33 leerlingen oordeelt de Inspectie goed.

“Wij zijn als school erg goed beoordeeld”, zegt directeur Klarie Kolkena. “Een resultaat waar we als team trots op zijn. De Inspectie vond de doorgaande lijn in alle groepen supergoed. Het leerkrachtgedrag werd ook als erg goed beoordeeld.”

Excellente School
Het Onderwijsrapport over de Abt Emo School is goed voor het imago van de kleine dorpsschool, vindt Kolkena. “De inspecteur heeft meerdere keren gezegd: ‘Waarom hebben jullie je niet aangemeld voor de verkiezing van Excellente School?’ Misschien moeten we dat maar eens doen.”

Gestructureerd
De Onderwijsinspectie oordeelt vooral positief over de onderzoeksaspecten opbrengsten, leerstofaanbod, onderwijstijd, schoolklimaat, didactisch handelen, afstemming, begeleiding en kwaliteitszorg. Met name het didactisch handelen van de Abt Emo-leerkrachten is volgens de Inspecteur goed. “De lessen verlopen zeer gestructureerd”, constateert zij. “De leraren weten de leerlingen bijzonder goed bij de les te betrekken.”

Rustige werksfeer
Volgens de Inspecteur letten de kinderen goed op. “Ze werken zeer geconcentreerd. In alle lessen heerst een uitermate rustige werksfeer. Leraren leggen duidelijk uit.” Juf Diana Worst van de middenbouw zegt ‘erg trots’ te zijn op de kinderen van de Abt Emo School. “Ze hebben de Inspectie laten zien dat ze zelfstandig aan hun taak kunnen werken. Maar ze lieten ook zien dat ze kunnen samenwerken.”

Vertrouwen
Volgens voorzitter Jeanette Ubels van de Abt Emo-medezeggenschapsraad laat het Inspectierapport zien dat kleine scholen ‘ook gewoon goed onderwijs kunnen leveren’. “In de discussie over kleine scholen hoor je vaak dat kleine scholen kwetsbaar en vaker zwak zijn. Dit inspectieonderzoek bewijst dat de praktijk anders kan zijn. De Abt Emo School toont aan dat ouders hun kinderen met vertrouwen naar een kleine dorpsschool kunnen laten gaan. Voor goed onderwijs heeft Westeremden geen grote, brede school nodig.”

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kanttekeningen bij scholenvisie gemeente Loppersum

De gemeente Loppersum heeft een visie ontwikkeld die inhoudelijk is behandeld in de commissievergadering van 3 december. Deze visie is via de website van de gemeente Loppersum te downloaden.

Deze visie is maandag 17 december door de gemeenteraad vastgesteld. Het betreft hier een visie, die uiteindelijk moet uitmonden in een definitief voorstel in het voorjaar van 2014. Onze werkgroep heeft op 3 december van het spreekrecht gebruik gemaakt en tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een aantal kanttekeningen geplaatst, zie hieronder:

“Geachte commissieleden,

De Werkgroep Kleine Scholen Oost heeft spreektijd aangevraagd omdat vanavond de visie Lopster schoolgebouwen op de agenda staat.

In deze visie wordt toekomst geschetst hoe de gemeente Loppersum en schoolbesturen willen omgaan met bevolkingskrimp in onze regio.

We zijn als werkgroep blij zijn met de voortgang en prettige samenwerking met de gemeente en Marenland en wij vinden in het voorliggende visiestuk onze standpunten zoals verwoord tijdens de gezamenlijke gesprekken terug. We willen u toch attenderen op een aantal zaken.

Want, ondanks het feit dat de partijen nog ruim een jaar de tijd hebben om stanspunten uit te wisselen en nader tot elkaar te komen ligt hier wel een toekomstvisie die u mag goedkeuren en dat daarna door de raad zal worden vastgestel. Er zal er op dit stuk doorgeborduurd worden naar de toekomst. Wat ons nu b.v. al zorgen baart is de alinea op blz. 14, onder f.

Om de handhaving van de kwaliteit van onderwijs en opvang voldoende te borgen en de problemen van financierbaarheid het hoofd te bieden, kiezen de organisaties Kids2b, Noordkwartier en Marenland in de DAL-gemeenten daar waar mogelijk voor de oprichting van z.g. geïntegreerde kindvoorzieningen. Dit zijn stevige gezonde eenheden met een ideale omvang van 250 kinderen.

En ondanks dat partijen coöperatief lijken samen te werken, vindt de WKSO dit toch wel heel definitief gesteld. Dit is dus het moment om bij te sturen wat ons betreft, omdat onze visie toch een andere is.

Krimp blijkt een gegeven te zijn, maar hoe meer je over krimp praat, hoe minder creatief de oplossingen. De krimpprognoses verschillen ook nogal. Is dit eigenlijk wel een krimpregio, gezien de huidige en waarschijnlijk ook toekomstige werkzaamheden in de Eemshaven en trekt dat geen jonge gezinnen aan die willen wonen op een plek waar een basisschool is voor hun kinderen? Veilig naar school kunnen is tegenwoordig bijna een luxe.

Dan kom ik direct bij het 1e punt: Verkeersveiligheid. Op blz. 14 kunt u lezen dat een gemeente wettelijk gezien een verantwoordelijkheid heeft voor leerlingen vervoer als de afstand van school naar huis langer is dan 6 k.m. Om het maar even praktisch te maken:

Voor kinderen uit Zeerijp b.v. heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid, omdat die afstand 3 k.m. bedraagt. Ziet u de wegen voor u? Onverlicht, geen fietspaden, geen witte strepen, aan beide zijden een sloot. We spreken hier over kinderen van 5 tot 12 jaar. Heeft de gemeente misschien wel een verantwoordelijkheid als het om verkeersveiligheid en kinderlevens gaat?

We kunnen het wel over wetten en/of juridische aansprakelijkheid hebben, maar wij houden het graag dicht bij huis en kijken wat voor impact het heeft op

kinderen en gezinnen als de basisscholen uit de dorpen verdwijnen. Op leefbaarheid dus.

In voorliggend visiestuk wordt de vraag gesteld of de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in een dorp niet meer is dan een school moet en mag dragen. Het zou de school van haar kerntaak afhouden. Wat is de kerntaak? Dat is kwalitatief goed onderwijs leveren, inderdaad. En lever je dat beter aan gezonde eenheden van 250 kinderen? Kijk naar de Amarantis onderwijsgroep.

Heel groot en nog grotere problemen. Het gaat uiteindelijk om gemotiveerde, gekwalificeerde en integere leerkrachten. Klein kan dan een groot voordeel zijn. In zo’n omgeving zijn kinderen gelukkiger en gemotiveerder en met hen de leerkrachten. Zo lijken leefbaarheid en school toch iets met elkaar te maken te hebben. Verder wordt gerefereerd aan andere voorzieningen die bepalend zouden zijn voor leefbaarheid zoals b.v. een dorpshuis. Maar in sommige dorpen zijn school en andere voorzieningen met elkaar verweven. Als je één pijler weghaalt stort de hele constructie in. Dat willen we toch niet? De kracht mag niet uit de dorpen worden gehaald. Een andere ontwikkeling is dat kinderopvang landelijk al terugloopt vanwege het overheidsbeleid. Voor veel ouders is het niet meer te betalen. In onze regio is kinderopvang nooit een

hot-item geweest. Hier is precies zoals de overheid het wenst: zorg voor elkaar. Hier zijn we nog niet dermate geïndividualiseerd en onverschillig dat we langs elkaar heen leven. Laten we dat zo houden.

Gaan kleine scholen ten koste van kwaliteit? Combinatieklassen zouden kinderen niet die kwaliteit bieden die ze nodig hebben. Dit staat of valt wederom met de leerkracht. Centraal Nederland is een organisatie die leerkrachten van kleine scholen coacht. Kleine scholen, grote kansen is daar het devies. Grote kindvoorzieningen maakt een kind niet per definitie gelukkiger en de vraag is dan ook of een kind die om wat voor reden niet goed mee kan, beter geholpen is op een school waar gezonde eenheden van 250 kinderen zitten dan op een kleine dorpsschool waar ze zich veilig voelen. Brede scholen hebben hun langste tijd al gehad. In de stad Groningen willen de Vensterscholen weer gewoon school zijn in plaats onderdeel van een breed georienteerde voorziening.

De WKSO wil de stap maken naar meer samenwerking tussen de scholen, precies zoals het huidige regeerakkoord aangeeft:

In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan.

In de visie wordt gesproken over verregaand samenwerken tussen schoolbesturen, het wordt tijd dat niet enkel de besturen samenwerken, maar juist de scholen. Zodat wij in Loppersum kunnen spreken van één school op vier

locaties. Tijdens de presentatie van jonge architecten in Hotel Spoorzicht op 14 september j.l. kwamen daar mooie voorbeelden van langs.

Dus niet zoals er in de visie staat, dat er eigenlijk al gekozen is, want dan kunnen we wel stoppen met onderhandelen. Als er dan al gekrompen moet worden krimp dan creatief hou niet rigide vast aan prognoses.

Als laatste drie vragen:

1. De aannames over kwaliteit, leefbaarheid en krimp in het stuk lijken weinig ruimte te bieden voor alternatieve argumenten: hoe kan de gemeente garanderen dat er dan wel lokaal maatwerk wordt toegepast aan de hand van dit stuk?

2. Peuterspeelzaal Kids2b wordt in de visie consequent als partner genoemd, maar er bestaat toch zoiets als openbare aanbesteding, waarom worden andere partijen zoals b.v. ‘Tante Muis ‘buiten mededinging gehouden?

3. Hoe kan het dat wordt gesproken op blz. 24 dat volgens de inspectie de Wilgenstee in Zeerijp passend zou zijn, terwijl juist die school flink uit haar jasje is gegroeid?

Namens de WKSO dank voor uw aandacht.”

De visie laat wel ruimte voor uitwerking van Scenario V en is verder geen beletsel voor de gesprekken tussen de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, Marenland en de gemeente.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoe doen andere scholen het? Bezoek aan dorpsscholen en kindvoorziening

Na de gesprekken onder begeleiding van mediator Jan de Jonge zijn de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost (KSLO), Marenland en de gemeente Loppersum in gesprek gebleven. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk werkbezoek op dinsdag 4 december aan drie totaal verschillende scholen.

Allereerst bezochten we obs de Lindert in Linde (onderin Drenthe), een kleine school die met twee andere kleine scholen samenwerkt door middel een onderwijsteam. Dit onderwijsteam werkt op alle drie de scholen. Samen werken, kennis en kunde delen en samen denken levert een grote winst op. Parels van deze scholen zijn : een laag ziekte verzuim ( 0-1%), veel arbeidsvreugde en een hoge motivatie en betrokkenheid.

Onderwijsassistenten
De volgende school die we bezochten was cbs Diermen vlakbij Putten. Ook dit is een kleine school met op het moment maar 22 kinderen. Op deze school ligt de focus op kwaliteit en opbrengstgericht werken. Per leerling wordt er een ontwikkelplan opgezet naar aanleiding van een intelligentietest in groep 5. Door dit plan kan de ontwikkeling van de kinderen goed worden aangetoond en dat help bij het gesprek met de inspectie. Op deze school zijn geen traditionele klassen, alle leerlingen zijn gezamenlijk de school. Er wordt naast de leerkrachten gebruik gemaakt van onderwijsassistenten, die aanzienlijk goedkoper zijn, waardoor uitgaven en inkomsten in toch in balans zijn. Een kleine school betekent keuzes maken: minder geld voor middelen, meer voor het onderwijs.

Leiderschap
Als laatste gingen we naar Kindcentrum Kompas in Vollenhove, een christelijke basisschool met tweehonderd leerlingen en een kinderopvang met voor kinderen van 2 tot 12 voor honderd kinderen. Dit kindcentrum maakt deel uit van zeventien scholen waarvan dertien met kinderopvang. De vier zonder kinderopvang zijn te klein om dit rendabel te krijgen. De grens ligt bij honderd kinderen. De kleinere kindcentra en scholen worden gefinancierd door de grotere. De directeur van Accrete is meer ondernemer dan bestuurder. Hij wil graag zoveel mogelijk kinderen christelijk onderwijs geven, dat kan door de beste te zijn. Er zijn busjes aangeschaft voor het vervoer van kinderen. Per locatie is een directeur voor het onderwijs met het onderwijskundig leiderschap inclusief de doorgaande leerlijn van de 0-12 jaar en geeft leiding aan de teams (leerkrachten).

Pedagogisch medewerkers
In de kinderopvang zijn functioneel leidinggevenden met daarboven de rayonmanagers die de pedagogisch medewerkers aansturen en ook externe contacten hebben. Accrete is nog steeds groeiende, zowel bij de kinderopvang als het onderwijs. Men trekt kinderen van andere kinderopvangvoorzieningen en bij het openbaar onderwijs weg.

Maatwerk
Dit werkbezoek leert ons dat men op verschillende wijze met scholen, (dalende) leerlingenaantallen en onderwijs omgaat. In 2013 gaat de werkgroep weer met Marenland en de gemeente om tafel om te kijken of we tot een maatwerk oplossing kunnen komen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zorg bij ouders over bezuinigingen Marenland breed op

In de raadsvergadering van 24 september 2012 heeft een vertegenwoordiger van de werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost tijdens een raadsvergadering de gemeenteraad op de hoogte gebracht van onze kijk op de ontstane situatie, nu de werkgroep met Marenland en de gemeente allerlei scenario’s gaat onderzoeken.

In de toespraak werd ook de zorg van ouders over de bezuinigingen op de leerkrachten bij Marenland besproken. Vooral die zorg kwam terug in de media die over de raadsvergadering berichtten.

Eemsbode (26-10): Zorg om bezuinigingen Marenland >>

Ook het Dagblad van het Noorden, de Eemslander en de Ommelander Courant besteedden aandacht aan de zorg om de beuzinigingen.

Toespraak KSLO raadsvergadering Loppersum 24-10-2012 >>

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen