Gemeenteraad Ten Boer eist onderzoek naar Marenland

Wat is er mis bij Marenland? Een extern deskundige moet dat onderzoeken. De gemeenteraad van Ten Boer heeft daar woensdagavond 9 november unaniem een motie over aangenomen. De motie roept college van burgemeester en wethouders op om de Raad van Toezicht te bewegen opdracht te geven voor een extern onderzoek naar het beleid van de openbare schoolstichting en de uitvoering daarvan.

De unaniem aangenomen motie is een grote steun voor de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost die strijdt voor het behoud van de dorpsscholen in Westeremden, ’t Zandt, Oosterwijtwerd en Zeerijp. De ouders van de werkgroep hebben het vertrouwen opgezegd in Marenland dat de kleine plattelandsscholen wil sluiten voor enkele grote kindvoorzieningen. Zij dringen bij de gemeenteraad van Loppersum en het college van burgemeester en wethouders al langer aan op een extern onderzoek naar het functioneren van Marenland, tot nu toe vergeefs.

Extreem hoog ziekteverzuim
De gemeenteraad van Ten Boer ziet wel alle reden voor een doorlichting van de schoolstichting die 28 scholen in Loppersum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl en Bedum bestuurt. De raad van Ten Boer stelt unaniem vast dat er onrust bij de ouders is, dat de werksfeer onder de leerkrachten ‘te wensen overlaat’, het ziekteverzuim extreem hoog is en Stichting Marenland gebrekkig communiceert met ouders, personeel en gemeentebesturen.

Geruchten over schoolsluitingen
Een ouder van Marenland-school De Lessenaar in Ten Post sprak tijdens de raadsvergadering over de zorgen van ouders over hun schoolbestuur. “Marenland communiceert niet of zeer onzorgvuldig over haar plannen”, zei hij. “En al helemaal niet over mogelijke gevolgen. Het lijkt erop dat Marenland de oren laat hangen naar de grote scholen. Dat gaat ten koste van de kleine scholen. Er doen allerlei geruchten de ronde over mogelijke schoolsluitingen wat de sfeer niet bevordert.” De inspreker stelde dat signalen uit omliggende dorpen als Westeremden, Zeerijp, ’t Zandt en Oosterwijtwerd bevestigen dat het niet goed zit bij Marenland.

Scenario 5
De raadsfracties herkenden zich in het beeld van de ouders. De PvdA-fractie sprak positieve woorden over Scenario 5 van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost. Dat rapport voorziet in een nieuwe, verbeterde organisatiesstructuur bij Marenland en eist ook een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van Marenland. Het college stelde dat als de geruchten over schoolsluiting kloppen, Marenland zich niet aan de afspraken met het college houdt.

Raad van Toezicht
Onderwijswethouder Heidema (CDA) heeft het concept-Strategisch Beleidsplan van Marenland met de kindvoorzieningplannen afgekeurd. Hij is net als de andere onderwijswethouders in de Marenland-gemeenten, onder wie Olga Hartman (VVD) van Loppersum, lid van de Raad van Toezicht van de schoolstichting. Het college van Ten Boer staat niet negatief tegenover kindvoorzieningen maar wil de scholen in de dorpen houden.

Platform kleine Marenland-scholen
De inspreker uit Ten Post kondigde de oprichting aan van een platform voor ouders van bedreigde kleine Marenland-scholen in de gemeenten Loppersum, Ten Boer, Appingedam, Delfzijl en Bedum. Dit initiatief is besproken met de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost die dit idee toejuicht. “Dit platform van door kindvoorzieningen bedreigde scholen van Marenland kan worden uitgebreid met dorpsscholen van andere schoolorganisaties”, aldus de inspreker. “Het platform is gericht op bevordering van draagvlak voor het behoud van kleine scholen en communicatie.” De initiatiefnemers van het platform benaderen binnenkort de kleine Marenland-scholen die naar de mening van het schoolbestuur te klein zijn en moeten wijken voor kindvoorzieningen.

Marenland-motie gemeenteraad Ten Boer (unaniem aangenomen) >>>

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s