Ons standpunt

De Abt Emo School blijft!

protest in het gemeentehuis op 4 maart

protest in het gemeentehuis van Loppersum op 4 maart, foto: cc-by-sa LT Schudde

Voor het geval u het nog niet wist: de Abt Emo School blijft!

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Loppersum verdwijnen de dorpsscholen. Dit plan moet van tafel.

Hier vindt u ons standpunt en de argumenten waarom.

10 redenen waarom het IHP geen goed plan is

1. Kleine school versus brede school

Veel ouders kiezen bewust voor een kleine school waarbij de kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving naar school kunnen. Eén grote brede school, zoals het IHP voorstaat, is vooral een stadse oplossing voor stadse problemen die geen rekening houdt met de situatie op het platteland of in een dorp.

2. Gezonde school

De Abt Emo School is een gezonde school met perspectief: er zitten nu 35 leerlingen op, straks nog meer na de huidige babyboom, de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen is nog lang in niet in zicht en bovendien heeft de school dit kleine aantal leerlingen altijd al gehad. De kwaliteit is goed: er is een positieve beoordeling onderwijsinspectie en de school is in het bezit van het Dalton-certificaat. Bovendien is de Abt Emo school de oudste school van Noord-Nederland en al 800 jaar een begrip, dus moet alleen daarom al met respect behandeld worden.

3. School als bindmiddel in een dorp

De school is een ontmoetingsplek van ouders en kinderen en zorgt voor interne binding in het dorp en betrokkenheid bij elkaar. Vaak ook vormt de school een broedplaats van ideeën en acties waar ook de rest van het dorp bij betrokken raakt en zijn er initiatieven vanuit school ten behoeve van het dorp. De aanwezigheid van een school is voor veel nieuwkomers een reden geweest om te verhuizen naar een dorp. En zorgt dus ook voor nieuwe, jonge aanwas. Een school die eenmaal gesloten is, blijft gesloten en komt niet meer terug. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van de bevolking en gevolgen voor de andere voorzieningen: de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid verdwijnt, veel activiteiten gaan plaatsvinden buiten het dorp, er is geen nieuwe aanwas van jonge gezinnen, de vergrijzing slaat toe en uiteindelijk verdwijnt de ziel uit het dorp. Een voorbeeld hiervan is het dorp Garsthuizen. Uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden blijkt dat een meerderheid van haar lezers (59%) aangeeft aan dat de school de belangrijkste voorziening in een dorp is als het gaat om leefbaarheid.

4. Landelijk beleid versus regionaal beleid

De landelijke norm voor de ondergrens van scholen is 23 leerlingen. De minister van onderwijs heeft ontheffing gegeven in Friesland en Oost-Groningen aan scholen die beneden deze norm zaten, onder het mom van leefbaarheid en school dicht in de buurt van het kind. De minister wil dit beleid propageren en deze regeling ook versoepelen. Het gemeentelijk beleid moet volgend zijn aan landelijk beleid zodat burgers weten waar ze aan toe zijn.

5. Krimp als te gemakkelijk argument

Ook in het IHP wordt krimp te vaak en te veel gebruikt als vanzelfsprekend argument. Maar is dat wel terecht? Duidelijk is dat krimp te maken heeft met macro-economische aspecten (bijvoorbeeld werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van een regio) en niet gebonden is aan een lokale gemeente. Dus moet een gemeentebestuur over grenzen heen kijken en verder dan hun eigen kerktoren, omdat het probleem van een grotere orde is. Per saldo is er geen krimp in de provincie Groningen: de ene gemeente loopt leeg, de andere gemeente loopt vol (vergelijk Delfzijl/Appingedam en Stadskanaal/Slochteren); het is een golfbeweging, waarbij de situatie kan over 5 jaar weer heel anders zijn. In de jaren 60 speelde dezelfde problematiek op het Hogeland, ook toen heeft men gediscussieerd over het te volgen beleid. Enkele jaren later was de discussie achterhaald vanwege onvoorziene demografische ontwikkelingen en de komst van de Eemshaven en industrie in Delfzijl. De gemeentelijke herindeling die eraan zit te komen zet deze hele discussie ook nog eens in een heel vreemd daglicht: de kans is groot dat de gemeente Loppersum eerder wordt opgeheven dan de Abt Emo School!

6. Bekrompen krimpaanpak: het glas halfleeg of halfvol?

Omgaan met krimp kan op verschillende manieren; in Duitsland ziet men krimp juist als iets positiefs omdat het letterlijk ook ruimte biedt, in Finland heeft men gekozen voor de benadering om juist de lokale leefbaarheid te stimuleren: er bestaan daar heel bewust veel kleine scholen met vaak niet meer dan 50 leerlingen; het is maar hoe je er als bestuurders en politiek mee omgaat dus.

7. Meerdere prognoses, meerdere cijfers

Er geen duidelijke onderbouwing van de leerlingenprognose in deze regio. De cijfers die in het IHP worden genoemd omtrent de groei van de bevolking zijn slechts aannames. Hier tegenover staan andere cijfers en andere aannames uit andere, betrouwbare onderzoeken. Bovendien is in de gebruikte cijfers in het IHP te zien dat de echte krimp juist niet wordt veroorzaakt door de kleine dorpen: zij blijven in alle prognoses constant in hun groei.

8. Ondeugdelijk scenariodenken en slechte argumentatie

In het proces rondom het IHP is het vooral een kwestie van jumping to conclusions; heel snel wordt geredeneerd naar de 4 scenario’s toe die allemaal ook nog eens in dezelfde richting gaan: het sluiten van alle kleine dorpsscholen en het opzetten van een paar grote brede scholen. In het nadenken over de toekomst (scenariodenken) moet je juist diverse scenario’s en uitersten tegenover elkaar zetten. Waarom in dat licht geen ‘Pilot Dorpsschool’ als tegenhanger van de pilot in Stedum? Het proces waarin het IHP tot stand is gekomen, is niet duidelijk en de redenatiestappen richting de scenario’s al evenmin. Er wordt niet scherp beargumenteerd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, bovendien zijn de scholen en de ouders niet betrokken of gehoord bij de totstandkoming ervan.

9. Slechte tot geen financiële onderbouwing

Er is geen goede onderbouwing van de exploitatie van de nieuwe situatie met de nieuwbouw van de brede scholen. Ook is er geen goede financiële onderbouwing van de ‘nulsituatie’ (het in stand houden van de huidige levensvatbare dorpsscholen). Dat maakt een letterlijke kosten-baten-vergelijking al niet mogelijk. Bovendien is het hoogst opmerkelijk dat een failliete gemeente wil gaan investeren in dure nieuwbouw, zeker als er twee jaar geleden een duur gemeentehuis is geopend waar de burger nu de lasten nog van op de schouders voelt.

10. Bezuinigingsoperatie

Het IHP wekt uiteindelijk de indruk dat het draait om gebouwen en geld, waarbij de zachte en sociale aspecten en de gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen totaal uit het oog zijn verloren. Het lijkt op een ordinaire bezuinigingsoperatie van een gemeente die aan de grond zit en wacht op mogelijke herindeling. En het kan niet zo dat het huidige bestuur in een dergelijke situatie over haar graf heen dit soort belangrijke beslissingen neemt.

Onze oplossing: Scenario 5. De kracht van Klein, het wenkend alternatief >>>

Een reactie op Ons standpunt

  1. Rob Simmes zegt:

    Ik ben het helemaal met jullie eens. Mensen beseffen niet dat de school het hart van een dorp is. Wij “Walburgisschool ” Netterden in de gemeente Oude IJsselstreek hebben hetzelfde probleem en willen net als jullie vechten dat onze school blijft bestaan. Als er tips zijn horen we ze graag.

    Met vriendelijke groet.
    Rob Simmes.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s