Dorpsscholen Loppersum voorlopig gered, plannen ouders en schoolstichting onderzocht

De vier kleine dorpsscholen in Westeremden, Zeerijp, ’t Zandt en Oosterwijtwerd blijven tot zeker 2017 bestaan. Schoolstichting Marenland, de gemeente en ouders onderzoeken of de vier dorpen ook daarna hun scholen kunnen houden. De gevolgen van de bouw van een kindvoorziening worden ook onderzocht.

Dat is de uitkomst van een half jaar overleg tussen Marenland en de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost. In die werkgroep zitten ouders van leerlingen van de dorpsscholen Abt Emo, Wilgenstee, Zandplaat en Dieftil. De gesprekken zijn gevoerd onder begeleiding van een bemiddelaar van de gemeente Loppersum nadat de ouders het vertrouwen in Marenland hadden opgezegd. De ouders vechten voor behoud van de scholen in hun dorpen. Marenland vindt de dorpsscholen te klein en wil grote kindvoorzieningen.

Alternatief plan van ouders
Beide partijen gaan het komende anderhalf jaar samen met de gemeente bekijken hoe het openbaar onderwijs in Loppersum Oost er na 2017 uit moet zien. Verschillende onderwijsscenario’s worden onderzocht, waaronder de plannen voor een kindvoorziening, en de impact ervan op de leefbaarheid in de dorpen. Ook het alternatieve scholenplan ‘Scenario 5’ van de ouderwerkgroep wordt onderzocht.

Goedkoop
Dat plan voorziet in behoud van de vier dorpsscholen in Loppersum Oost. Volgens de ouderwerkgroep is het een goedkoop en kwalitatief goed alternatief voor een grote kindvoorziening. Tot 2017 garandeert Marenland dat de vier dorpsscholen open blijven. Uitgangspunt voor de situatie daarna is dat de openbare schoolstichting, die financieel in zwaar weer verkeert, er gezonder uitkomt.

Serieus
De gemeente Loppersum is blij dat de bemiddeling is gelukt. “Betrokken partijen gaan gezamenlijk verder”, aldus B&W. Ook de werkgroep is tevreden over de uitkomsten van de bemiddeling. “Ouders worden serieus genomen”, zegt woordvoerder Albert Mulder. “Dat was in het verleden wel anders.”

Bezuinigingen
Mulder: “We zijn onze strijd begonnen omdat we in Loppersum Oost de vier dorpsscholen willen behouden. Ons alternatief is een reëel organisatiemodel. We hebben er vertrouwen in dat het kans van slagen heeft. Voorbeelden in Drenthe en Friesland bewijzen dat het model financieel en kwalitatief een succes is.” Somber is Mulder over de bezuinigingen van Marenland. “We maken ons zorgen over het snijden in de leerkrachtformatie op de scholen.”

Zie ook: ‘Ouders werkgroep Oost weer in gesprek met Marenland’ (RTV Noord) >>

Zie ook persbericht gemeente Loppersum: ‘Bemiddeling geslaagd, werkgroep Oost, Marenland en gemeente Loppersum gezamenlijk verder’ >>

Zie ook: ‘Dorpsscholen Loppersum in ieder geval vijf jaar verder’ (Eemsbode) >>

Geplaatst in in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Schaalvergroting onderwijs kan tot behoud van het kleine leiden

Woordvoerder Albert Mulder van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, en voorzitter van de ouderraad van de Abt Emo School, was op dinsdag 17 april in Loppersum op een bijeenkomst in Loppersum over jeugd en ouders, gepresenteerd door GroenLinkers Egbert Brons en Leo van Esch.

Albert Mulder vertelde hoe dankzij de inzet van ouders de Abt Emo School in Westeremden van het stempel ‘zwak’ afkwam. Hij legde een link met het plan Scenario V van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost waarbij ouders ideeën opperden om dorpsscholen te kunnen behouden. Klein kan, ook als je groot denkt. “Veel kun je grootschalig organiseren”, lichtte hij toe. “Daarmee kun je de kleinschaligheid juist behouden.”

Lees verslag Ommelander Courant: ‘Lopster jeugd krimpt niet’

Geplaatst in Achtergrond, in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stad komt terug van brede school

Op het Groninger platteland moeten brede scholen komen, net als in de stad, maar dan noemen we het kindvoorzieningen. Alleen jammer voor de  voorstander dat ze in de stad Groningen, waar het allemaal begon met de brede scholen, die ze daar Vensterscholen noemden, op terugkomen. Te groot, te veel, te breed eigenlijk.

Zie opening DvhN, zaterdag 21 april: Brede school weer ‘school’

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Loppersum in top 5 van Nederlandse groeiregio’s

Wat nou krimp! Dorpsscholen moeten weg omdat het krimpt. Schoolbestuurders en politici praten elkaar na. Maar hebben ze gelijk? Neem het tijdschrift MT Managementteam. Die keek in welke regio’s de economie explodeerde. Niemand die het weet, maar Loppersum en omgeving zit in de top vijf! Hoezo krimp?

Weg met de doemscenario’s lijkt het managerstijdschrift te willen zeggen. Loppersum, Delfzijl en Appingedam zijn economisch exploderende regio’s. Ze doen het nog net niet zo goed als Rijnmond, IJmond en Zeeuws-Vlaanderen, maar stukken beter als de beleidsmakers en beslissers in Loppersum en omgeving ons laten geloven. Ze zijn groeibriljantjes, volgens het tijdschrift. De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op CBS-cijfers.

MT Managementteam: “Wij denken: krimpgebieden, leegloop, kale, winderige vlakten, rode bolwerken. En toch wordt hier veel groei geboekt. De regio ontwikkelt zich rap tot energy valley, waar elke producent minstens één energiecentrale wil hebben. Samen met de 83 reusachtige windmolens hier goed voor in totaal 7.500 MW, oftewel: de consumptie van de helft van alle vaderlandse huishoudens. En dat is nog niet alles: Vopak bouwt er LNG-terminals. Net als Tennet, dat er de hoogspanning verdeelt. Tel daarbij een groeiende zorgsector en je weet: er gaat niets boven Groningen.”

Artikel MT Managementteam ‘Verborgen groeibriljantjes in de regio’: “Vergeet brainport Eindhoven. Vergeet de Zuidas. De echte groei zit op onverwachte plekken.” >>>

Geplaatst in Achtergrond, Emoleaks, in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Manifestatie tegen sluiting dorpsscholen op Groninger platteland

Er komt een manifestatie om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende sluiting van dorpsscholen op het Groninger platteland. Onder meer de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, waarin het campagneteam ‘Abt Emo School BLIJFT!’ uit Westeremden deelneemt, bereidt de manifestatie voor die in mei of juni 2012 wordt gehouden.

De organisatoren verzetten zich tegen de concentratie van de onderwijsvoorzieningen op het Groninger platteland in enkele grote brede scholen. Volgens hen betekent realisatie van de schaalvergrotingsplannen dat nieuwkomers in Groningen eerder voor Groningen als woonplaats kiezen dan dorpen op het platteland waar de scholen zijn verdwenen. En die nieuwkomers komen er volgens PvdA-raadslid Jan Wierenga, zeker vijf- tot tienduizend vanwege de groeiende vraag van het bedrijfsleven naar personeel.

Zie en beluister: RTV Noord, 26 maart 2012:

Kleine dorpen willen aandacht voor krimpproblemen

GRONINGEN – De kleine dorpen in Groningen willen samen in Den Haag aandacht vragen voor de krimpproblemen.

Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken. De dorpen vinden dat Den Haag te weinig aandacht heeft voor hun problemen. Daarom gaan ze nu samen in een werkgroep plannen voor de leefbaarheid en de voorzieningen op het platteland uitwerken. De kleine school staat daarin centraal.

Geplaatst in in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Groeiend verzet tegen brede scholen op Groninger platteland

Het verzet onder Groningers in plattelandsdorpen tegen de sluiting van hun dorpsscholen groeit. Ook in de dorpen van Delfzijl neemt de verontwaardiging over de rigoureuze schaalvergrotingsplannen toe. En ook daar groeit de irritatie over het gebrek aan inspraak over de toekomst van het onderwijs.

RTV Noord, 26 februari:

Dorpen rond Delfzijl boos over brede scholen

DELFZIJL – De buitendorpen in de gemeente Delfzijl verzetten zich tegen de plannen voor de bouw van twee nieuwe brede scholen in Spijk en Wagenborgen.

Als gevolg van de krimp moeten er de komende jaren een groot aantal scholen sluiten. in plaats daarvan komen er twee brede scholen. Het gemeentebestuur had daarvoor al locaties aangewezen. De dorpsbewoners voelen zich gepasseerd en willen meer inspraak. Het gemeentebestuur heeft de dorpen nu meer tijd gegeven om met een eigen plan te komen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Vecht voor eigen school’

Niet alleen Westeremden, en niet alleen Zeerijp, ’t Zandt en Oosterwijtwerd en Ten Post vechten tegen de plannen van schoolstichting Marenland om kleine scholen in  de dorpen te sluiten en brede kindvoorzieningen  te bouwen. Op meer plekken in de Marenland-gemeenten ontstaat weerstand tegen de schaalvergrotingsgedachte van directeur Henderikse en betuursvoorzitter Bolle.

Onder meer in Delfzijl. En daar is het vanuit de politiek dat er wordt geageerd tegen het idee van enkele superdorpen waar voorzieningen als onderwijs worden geconcentreerd. Lees het volgende bericht uit het Dagblad van het Noorden van 15 februari 2013 dat als kop heeft:

‘Dorpen Delfzijl moeten vechten voor eigen school’

DELFZIJL – Dorpen in de gemeente Delfzijl moeten strijden voor het behoud van hun eigen school. Aankomend raadslid Jan Wierenga (PvdA) vindt dwars tegen het collegebeleid in dat dorpen hun heil niet moeten zoeken in brede scholen, waarbij een aantal scholen met andere voorzieningen onder één dak worden gehuisvest.

Wierenga reageert hiermee op de notitie ‘Dorpen als dragers’ die tijdens de volgende raadsvergadering op donderdag 23 februari wordt besproken. “Daarin staat onder meer dat er zogenaamde superdorpen komen, waar allerlei voorzieningen, zoals brede scholen, worden geconcentreerd. Maar wat het college vergeet, is dat er de komende jaren een groot tekort aan technisch personeel in de regio ontstaat. Daarom zijn er over enkele jaren tienduizend mensen nodig. En die gaan natuurlijk niet in een dorp wonen waar geen school is. Het gevolg is dat die werknemers dit gebied mijden en bijvoorbeeld in de stad Groningen gaan wonen.”

Geplaatst in in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bemiddelaar in scholenconflict

Bemiddelaar in scholenconflict (DvhN 13 februari 2012)

Bemiddelaar in scholenconflict (DvhN 13 februari 2012)

Overigens berichtte deze website al eerder over bemiddeling om het gesprek tussen de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost en Marenland weer op gang te brengen en meldde burgemeester Albert Rodenboog in zijn nieuwjaarstoespraak ook al over een bemiddelaar.

Geplaatst in in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

PvdA heeft genoeg van starre houding Marenland

Ommelander Courant 2 februari 2012

Geplaatst in in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Marenland werkt woede van PvdA

Marenland wekt woede van PvdA (DvhN 1 februari 2011)

Marenland wekt woede van PvdA (DvhN 1 februari 2011)

Geplaatst in Achtergrond, in de media, nieuws, overig, Uncategorized | Een reactie plaatsen