Scenario 5

Het plan voor behoud van de Abt Emo School is klaar! En dat niet alleen. Dat plan behelst ook het behoud van De Wilgenstee in Zeerijp, De Zandplaat in ’t Zandt en De Dieftil in Oosterwijtwerd.

Als ouders van deze vier scholen hebben we een rapport geschreven dat weinig overlaat van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente en de schaalvergrotingsplannen van schoolstichting Marenland dat ook al de Abt Emo School wil sluiten.

Slaapgebrek
Na maanden lang googlen, actievoeren, overleggen, inspreken, vergaderen, enquêteren, zwijgen, zingen, schrijven en af en toe wat chronisch slaapgebrek hebben meer dan veertig ouders uit Westeremden, Garsthuizen, Zeerijp, ’t Zandt, Oosterwijtwerd , Eenum en Leermens een rapport in elkaar gedraaid dat Scenario 5. De Kracht van Klein, het wenkend alternatief heet. Deze dorpen hebben samengewerkt in de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost.

Rapport Scenario 5. De Kracht van Klein, het wenkend perspectief >>>

Albert Mulder presenteert scenario 5: de kracht van klein

Albert Mulder presenteert scenario 5

Goedkoper

Waar komt het op neer? De vier openbare plattelandsscholen in Loppersum Oost kunnen blijven bestaan, dus ook onze Abt Emo School. Voorwaarde is vernieuwing van stichting Marenland waar de scholen onder vallen. Door vernieuwing bij Marenland blijft er op de vier plattelandsscholen kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs mogelijk, concludeert de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost. Openhouden van de dorpsscholen is van groot belang voor de leefbaarheid in de dorpen en bovendien aanzienlijk goedkoper dan nieuwbouw van enkele grote, kindvoorzieningen. De werkgroep komt met onderbouwde alternatieven op basis van behoud van de dorpsscholen.

Krimp
Albert Mulder, voorzitter van de ouderraad van de Abt Emo School en het campagneteam Abt Emo School BLIJFT! en ook nog eens perswoordvoerder voor de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost: “Volgens de gemeente en Marenland zijn grootschalige kindvoorzieningen noodzakelijk omdat de leerlingaantallen sterk dalen door krimp en de kleine dorpsscholen te duur zijn en problemen hebben met de kwaliteit van onderwijs. Op al deze aannames is veel af te dingen. Wij zien perspectief voor onze dorpsscholen.”

Onderwijswethouder Olga Hartman luistert naar scenario 5

Onderwijswethouder Olga Hartman luistert naar scenario 5

Draagvlak
Westeremder Bert Schudde heeft als krimpdeskundige het krimphoofdstuk van het rapport geschreven. De krimpcijfers van de gemeente vallen volgens hem ongefundeerd hoog uit: bijna dertig procent krimp. Bert komt met een onderbouwd alternatief onderzoeksmodel uit op slechts zes procent krimp in de gemeente Loppersum. Minder krimp betekent meevallende leerlingenaantallen. Bert zegt: “Mijn model toont aan dat er qua aantallen leerlingen voldoende draagvlak is voor kleinschalig basisonderwijs in de dorpskernen.”

Curatele
De werkgroep constateert ook dat gemeente en schoolbestuur zich rijk rekenen met kindvoorzieningen. Financiële deskundigen laten in het rapport Scenario 5 zien dat Marenland en de gemeente Loppersum, die als artikel 12-gemeente onder curatele staat, financieel niet beter af zijn met het sluiten van de dorpsscholen.

Verontrustend
Niet dat er niets moet gebeuren. “Essentieel is dat Marenland vernieuwt”, zegt Albert Mulder. Een aanbeveling is het doorlichten van de schoolstichting door een professioneel bureau. “Marenland kent een verontrustend hoog ziekteverzuim van tien procent. Het personeelsbeleid is voorzichtig gezegd niet op orde. Er moet echt iets gebeuren.”

Minder overhead
De werkgroep stelt een alternatief organisatiemodel met minder overhead voor dat per jaar 150.000 euro aan besparingen oplevert. “Waar kleine scholen nu in isolement van elkaar functioneren, werken de plattelandsscholen in ons alternatief samen onder één directeur”, legt Albert uit. “Zo wordt de kracht van klein behouden en ook voordeel uit schaalgrootte gehaald.”

IJzersterk
Ruim veertig ouders hebben maanden aan het rapport gewerkt. Daaronder accountants, inkopers, bouwkundigen, architecten, ondernemers en onderwijs- en organisatiekundigen. “Het is een ultramodern rapport geworden door de inbreng van tientallen professionals uit de dorpen,” zegt Westeremder krimponderzoeker Bert Schudde. “Het resultaat is een ijzersterk rapport dat op alle punten het IHP onderuithaalt. Aan de kwaliteit van dit rapport kan menig gemeente en onderzoeksbureau een puntje zuigen. Het belangrijkste is dat het steun heeft in de dorpen.”

Leermoment
Werkgroepwoordvoerder Albert Mulder noemt Scenario 5 ‘een sterk staaltje burgerparticipatie’. “De dorpen in Loppersum Oost hebben het huiswerk voor de gemeente overgedaan. Het IHP had in Zeerijp, ’t Zandt, Westeremden en Oosterwijtwerd en omgeving geen enkel draagvlak. Ons rapport heeft dat wel. Hier kan niemand omheen, de gemeente niet en Marenland niet. Ons rapport is een leermoment voor de gemeente: betrek de dorpen vanaf het begin bij plannenmakerij, want daar zit een hoop expertise.”

Rapport Scenario 5. De Kracht van Klein, het wenkend alternatief >>>

Persbericht Scenario 5 (25/10/11): ‘Plattelandsschool in dorp heeft wel degelijk toekomst’ >>>

Bericht Dagblad van het Noorden 25 oktober 2011 >>> Werkgroepen komen met eigen scholenplan (DvhN)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s